Afbeelding 5-5
Picture of WEBER SECURITY

WEBER SECURITY

Kluizen en brandkasten. Beveilig wat van waarde is.

Waardevolle voorwerpen en documenten verdienen de bescherming door een betrouwbare brandkast of kluis. Jaarlijks gaan ook heel wat belangrijke documenten in rook op als gevolg van een brand.
Het aanbod van Weber Security in inbraak- en brandwerende kasten of kluizen is omvangrijk.

Een kluis kiezen

Bezittingen als belangrijke papieren (bv. verzekeringspapieren, contracten,…), akten, cash geld, , spaarboekjes, juwelen, munt- of postzegelverzamelingen, onvervangbare persoonlijke bezittingen, gegevensdragers, wapens, e.a. kunnen thuis slechts goed beveiligd zijn tegen inbraak en/of brand wanneer ze in een kluis worden bewaard. Het is belangrijk voorafgaand een lijst op te maken met wat je in de kluis wil bewaren. Door alle opgesomde zaken bij elkaar te leggen krijg je een goed beeld van het benodigde volume. Kies dan best nog 1 tot 2 modellen groter, want er komen altijd nieuwe zaken bij die beter in een kluis bewaard worden. Niet minder belangrijk is het kiezen van de juiste bescherming. Wil je de inhoud beveiligen tegen inbraak, brand of beide? Zoals de benaming al aangeeft is een brandkast bedoeld om vernietiging door brand te voorkomen.

Modellen brandkasten en kluizen

Er bestaan heel wat verschillende modellen. Inbouwkluizen bieden de beste garanties voor zover ze ook op de juiste manier worden ingebouwd door een vakman. Een meubelkluis is een oplossing voor huurwoningen of gehuurde kantoren. Het is aan te bevelen om ze in de grond of aan de muur te verankeren. Inbouwkluizen met lasersysteem betekent dat de kluisdeur met een laserstraal uit het kader is gesneden, wat de speelruimte tussen kader en deur uiterst klein maakt – 2/10 mm – waardoor dieven geen houvast kunnen vinden om de deur open te breken. Het gebruik van zeer dikke en zelfsmerende scharnieren die aan het frame bevestigd zijn, heeft hetzelfde doel: voorkomen dat inbraakmateriaal kan doordringen om ze te forceren. Er bestaan verschillende sluitsystemen, die eventueel ook nog combineerbaar zijn als extra beveiliging: dubbelbaardsleutel mechanische cijfercombinatie elektronisch slot. Cijfersloten laten toe om de code eindeloos te veranderen en sluiten het risico uit om de sleutel te verliezen.

DEEL DEZE POST