Inbraken nemen fors toe

Inbraken nemen fors toe
april 15, 2012 Luk Verbist

In 2011 is het aantal inbraken met bijna 10 procent gestegen in vergelijking met 2010, tot 69.568 inbraken. Opvallend hierbij is dat de inbrekers vooral uit zijn op juwelen.

In 2012 lijkt die trend zich door te zetten. Rond de eeuwwisseling vonden jaarlijks ook al ongeveer 70.000 inbraken plaats, blijkt uit cijfers van de federale politie.

Het is nog altijd in de arrondissementen Brussel, Antwerpen, Luik en Charleroi dat de meeste inbraken worden vastgesteld, al moet daarbij wel opgemerkt worden dat de cijfers in Antwerpen en Brussel in 2011 niet opvallend stegen. Hetzelfde geldt voor andere grootsteden, zoals Charleroi en Luik. Buiten die grootstedelijke arrondissementen stijgt het aantal inbraken wel. Daar tekent de politie gemiddeld stijgingen op van ongeveer 25 procent, met een uitschieter van 50 procent in het arrondissement Kortrijk (van 1.047 naar 1.502 inbraken).

De directeur eigendomsdelicten bij de federale politie, Eddy De Raedt, heeft niet meteen een eenduidige verklaring voor die opvallende stijging in de niet-grootstedelijke arrondissementen. “Het is moeilijk in te schatten wie de daders zijn, maar rondtrekkende daderbendes zijn goed voor ongeveer een kwart van de inbraken. Ze komen vooral uit Oost-Europa, en zijn op te splitsen in twee groepen. Er is de groep die zich makkelijk verplaatst van stad tot stad, maar er zijn ook groepen die in een bepaalde stad blijven en van daaruit opereren. Het gaat hier om families die zich in de gemeenschap integreren en zo minder zichtbaar zijn voor de politie. Het is ook die tweede groep die kinderen inzet, omdat kinderen sneller door de mazen van het net glippen.”